ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการรับจดทะเบียนมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เรามีความโปร่งใส ทำงานเป็นระบบ
ได้ผลงานตามที่คาดหมาย ดังนั้นเราขอเป็นส่วนหนี่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ ให้มีความเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

บริการรับขึ้นทะเบียนอย./มอก./จัดตั้งบริษัท/ดำเนินการศุลกากร/กรมปศุสัตว์/กรมประมง/work permit/Certificate of Freesales/License per Invoice


ติดต่อเรา

   086-927-4379 (Tukta)

   monkey_tukta@hotmail.com

สินค้าที่รับขึ้นทะเบียน

About Us
ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการ
รับจดทะเบียนมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เรามีความโปร่งใส
ทำงานเป็นระบบ ได้ผลงานตามที่คาดหมาย
ดังนั้นเราขอเป็นส่วนหนี่งในการผลักดันธุรกิจ
ของคุณให้มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมต่อไป
Contact Us
BLUE ANT INTERNATIONAL CO.,LTD.
555/62 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000

   086-927-4379 (Tukta)
   monkey_tukta@hotmail.com

© Moderna 2014 All right reserved. By Bootstraptaste