ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์
02-565-2986  Office
086-927-4379 ตุ๊กตา   วัตถุอันตราย/สอบถามข้อมูลทั่วไป
081-394-6215 นุ้ย     อาหาร เครื่องมือแพทย์
091-003-8911 ตอง   เครื่องสำอาง
ที่อยู่
111/204 หมู่บ้านศิริสุข แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
อีเมล์
monkey_tukta@hotmail.com