เครื่องสำอาง

เครื่องสำอางผลิต เครื่องสำอางนำเข้า CFS Certificate of Freesales License per Invoice

อาหาร

อาหารนำเข้า อาหารผลิต โรงงานผลิตอาหาร ขึ้นทะเบียนจดแจ้งอาหาร สารบบอาหาร

วัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายประเภทที่1 ทั้งผลิตและนำเข้า เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างรถ

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์เฉพาะประเภททั่วไปผลิตและนำเข้า เช่น ถุงมือตรวจโรค ที่ตรวจตั้งครรภ์