ปัจจุบันทางบริษัทรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์เฉพาะประเภททั่วไป

ครอบคลุมเฉพาะการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ซึ่งมิใช่เครื่องมือแพทย์ดังต่อไปนี้

1.1 ถุงยางอนามัย

1.2 ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม

1.3 ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

1.4 เลนส์สัมผัส

1.5 เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด

1.6 เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

1.7 เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย

1.8 เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม

1.9 ถุงบรรจุโลหิต (มีผลบังคับใช้19 กุมภาพันธ์2557)

เครื่องมือแพทย์