ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ก่อนจะนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำเป็นจะต้องมีเลขที่จดแจ้งจาก อย. ทุกรายการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำการนำเข้าได้

และถ้านำเข้าสินค้าเข้ามาโดยไม่มีเลขที่จดแจ้ง จะไม่สามารถดำเนินการออกสินค้ากับด่านศุลกากรได้ ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าระวางสินค้า,ค่าโกดัง หรือค่าปรับอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตภายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตภายในประเทศจำเป็นจะต้องมีเลขที่จดแจ้งจาก อย. ก่อนวางจำหน่ายออกสู่ตลาด

หากท่านวางจำหน่ายสินค้าโดยที่ไม่มีเลขที่จดแจ้ง ทางอย.สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

เครื่องสำอาง